Hướng dẫn khai báo bổ sung thông tin và nhận số BIB

1.    Cách thứ nhất: Từ email xác nhận
-    Vận động viên tìm lại email tiêu đề “Xác nhận đăng ký và thanh toán thành công” gửi từ hòm mail hanoimarathon@dhavietnam.vn và click vào đường link hướng dẫn trong email để điền thêm các thông tin quốc tịch, địa chỉ, CLB, thành tích, người liên hệ khẩn cấp sau đó lưu thông tin hệ thống sẽ tạo số BIB. 
2.    Cách thứ hai: 
-    Vận động viên vào đường link https://member.vietnamheritagemarathon.com/#/dha/race/my-bib?lang=en đăng kí và đăng nhập bằng địa chỉ email đã dùng để đăng kí BIB  Vào “BIB của tôi” ấn vào “Chi tiết  Sửa” để điền thêm các thông tin quốc gia, địa chỉ, CLB, thành tích, người liên hệ khẩn cấp sau đó lưu thông tin hệ thống sẽ tạo số BIB. 


 

 

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐỨC HƯƠNG ANH (DHA VIỆT NAM)
Tầng 5, Tòa nhà V+, 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy,
Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

TEL: 096 207 4489
EMAIL: hanoi.marathon@dhavietnam.vn

Responsive Image