Dịch Vụ Đường Chạy
04/10/2021 - 16:21

Các điểm tiếp nước

Cứ mỗi 2.5 km đến 3 km sẽ có một điểm tiếp nước với các dịch vụ kèm theo như nước uống (nước thường và nước điện giải) và chuối.

Bạn nên cho cốc đã sử dụng vào thùng rác để giữ mỹ quan đường phố và không cản đường những vận động viên chạy sau.

Vận động viên có thể gửi đồ uống cá nhân của mình trên đường chạy. Bạn cần phải đánh dấu đồ uống của mình bằng số BIB và ghi rõ điểm tiếp nước mà bạn muốn gửi đồ uống cá nhân. 

Bạn chỉ có thể gửi đồ uống cho Ban Tổ chức (BTC) vào ngày phát Race Kit.

Các điểm tiếp nước chi tiết sẽ được công bố 7 đến 10 ngày trước sự kiện.


Quầy gửi đồ

Bạn có thể gửi túi ở quầy gửi túi tại khu vực xuất phát vào ngày sự kiện. Hãy đánh dấu túi của mình bằng số BIB để tránh thất lạc. Bạn không nên để những đồ quý giá trong túi gửi vào ngày sự kiện.

Mặc dù có nhân viên chuyên trách cho quầy gửi đồ, song BTC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất ký sự mất mát, thất lạc hoặc hỏng hóc của các đồ đạc gửi tại quầy gửi đồ.

* Gửi đồ: tại khu vực xuất phát và về đích; Thời gian: Cập nhật sau.

* Nhận đồ: tại khu vực xuất phát và về đích; Thời gian: Cập nhật sau.

TIN LIÊN QUAN