ANNOUNCEMENT: VPBank Hanoi Marathon 2021 Recruits Volunteers

(For English please scroll down)

 

Ban Tổ chức (BTC) Giải VPBank Hanoi Marathon 2021 đã chính thức bắt đầu chiến dịch tuyển dụng tình nguyện viên (TNV), nhân tố quan trọng làm nên thành công của các mùa giải.

Cổng đăng ký trở thành TNV được mở từ 09/11/2021 và hết hạn ngày 24/11/2021.

Ngày chạy: 26/12/2021.

ANNOUNCEMENT: VPBank Hanoi Marathon 2021 Recruits Volunteers

Đội ngũ TNV sẽ hỗ trợ các vận động viên (VĐV) trước, trong và sau cuộc đua với tuyến đường trải dài tới 42,195 km. Với VPBank Hanoi Marathon, đây là tuyến đường hoàn toàn không lặp và đi qua nhiều di tích lịch sử của Thủ đô Hà Nội. Điểm độc đáo, duy nhất này của giải cũng đặt ra những thách thức không hề nhỏ với BTC và đội ngũ TNV – những người sẽ phải làm việc với sự tận tâm và trách nhiệm cao nhất vì sự an toàn và thành công của các VĐV.

Ngoài các quyền lợi và ưu đãi (chi tiết nêu dưới đây), người trúng tuyển TNV sẽ được các chuyên gia, huấn luyện viên của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.

Trở thành TNV tại VPBank Hanoi Marathon 2021 còn là cơ hội đặc biệt để người tham gia gặp gỡ các chân chạy hàng đầu của Tuyển Việt Nam, những Elite phong trào nổi tiếng cùng rất nhiều trải nghiệm thú vị của người trong cuộc một giải đấu đẳng cấp quốc tế.

 

THÔNG TIN CHI TIẾT

1/ Các vị trí tuyển dụng:

a. Quản lý nhóm TNV (242 vị trí)

Quyền lợi:
- Hỗ trợ nước uống, ăn sáng
- Hỗ trợ xăng xe
- Bảo hiểm
- Phụ cấp
- Được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam
- Huy chương Crew
- Giấy chứng nhận Crew
- Fun Crew Night

- Được trang bị trang phục TNV (áo, thẻ đeo)
- Được trang bị trang thiết bị/ dụng cụ để làm nhiệm vụ
- Có xe đưa, đón phục vụ buổi tập huấn
- Tặng 01 BIB Giải VPBank Hanoi Marathon 2022 (Cự ly của BIB dựa trên số thành viên mà Quản lý nhóm phải quản lý. BIB tặng được vào tên 1 lần, có thể là tên bạn bè/ người thân, không chuyển nhượng và không thay đổi cự ly. BTC sẽ thông báo chi tiết với TNV trúng tuyển).

b. TNV chủ chốt (91 vị trí)

Quyền lợi:
- Hỗ trợ nước uống, ăn sáng
- Bảo hiểm
- Phụ cấp
- Được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản từ Liên đoàn Điền kinh Việt Nam
- Huy chương Crew
- Giấy chứng nhận Crew
- Fun Crew Night
- Được trang bị trang phục TNV (áo, thẻ đeo)
- Được trang bị trang thiết bị/ dụng cụ để làm nhiệm vụ
- Có xe đưa, đón phục vụ buổi tập huấn

2/ Yêu cầu đối với TNV:
- Nhiệt tình, có thái độ tích cực có trách nhiệm với công việc được giao
- Yêu thích công việc tình nguyện, giúp đỡ và hỗ trợ VĐV
- Cam kết tham gia đầy đủ các buổi đào tạo cho TNV (Thời gian chi tiết tại mục 3)
- BTC Giải ưu tiên TNV là runner để xử lý các tình huống trên đường chạy, và các runner đã có kinh nghiệm làm TNV.
- Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 (mũi 2 đã qua 14 ngày trở lên) tính tới 19/12/2021 và/hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng trở lại.

3/ Các mốc thời gian:
3.1 Hạn đăng ký: từ 10 đến 24/11/2021
3.2 Làm bài kiểm tra sát hạch:
+ Ngày 25/11/2021: BTC gửi email bài kiểm tra sát hạch cho các ứng viên

+ Ngày 30/11/2021: Thời hạn chót các ứng viên nộp bài test
3.3 Công bố danh sách ứng viên đạt yêu cầu: từ 1/12 đến 4/12/2021
3.4 Đào tạo (2-3 buổi)
+ Chủ nhật 5/12/2021 (online): Quản lý nhóm TNV và TNV chủ chốt
+ Chủ nhật 12/12/2021 (online): Quản lý nhóm TNV và TNV chủ chốt
+ Chủ nhật 19/12/2021 (offline hoặc online): tất cả các nhóm TNV
3.5 Thời gian diễn ra giải chạy: 26/12/2021

4/ Thông tin liên hệ:
Các thắc mắc về quy trình tuyển dụng, vui lòng liên hệ với BTC qua:

- Inbox trực tiếp Fanpage: https://www.facebook.com/VPBankHanoiMarathon
- Email: hanoi.marathon@dhavietnam.vn
- Hotline: Trang 0855216067/ Hiền 0356136137

Form đăng ký:
https://bit.ly/3n1Hj0P

Danh sách ứng viên đạt yêu cầu được công bố trong thời gian từ 1/12 đến 4/12/2021.

 

Trân trọng.
BAN TỔ CHỨC VPBANK HANOI MARATHON 2021

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANNOUNCEMENT: VPBank Hanoi Marathon 2021 Recruits Volunteers

The Race Organizing Committee (ROC) of the VPBank Hanoi Marathon 2021 has started recruiting volunteers (or marshals), a key factor for the success of the race in recent years.

Registration (link here) started on November 9 and expires on November 24, 2021.

Tentative Race Date: December 26, 2021.

 

The team of volunteers will support runners before, during and after the race, with the route stretching up to 42.195 km. At the VPBank Hanoi Marathon, this running course is a completely non-repetitive route, passing by many historical sites of the capital. This unique feature of the marathon also poses significant challenges for the ROC and the volunteer team, who will have to work with the utmost dedication and responsibility for the runners' safety and success.

In addition to the benefits and incentives (details below), the successful volunteer will get professional and methodical training from experts and coaches of the Vietnam Athletics Federation.

Becoming a VPBank Hanoi Marathon 2021 volunteer is also a special opportunity for participants to meet up with top runners of the national athletics team, famous Elite runners and many interesting experiences as an insider of a world-class marathon.

 

DETAILS

1/Vacancy

a. Grand Marshal (242 positions)

Benefits:

- Drinking water, breakfast

- Fuel support

- Insurance

- Allowance

- Professional and methodical training from the Vietnam Athletics Federation

- Crew Medal

- Crew Certificate

- Fun Crew Night

- Volunteer's uniform (shirt, tag)

- Equipment/tools to complete the task

- Shuttle bus to the training session

- 01 VPBank Hanoi Marathon 2022 Bib (The distance on the Bib is based on the number of volunteer members supervised by the Team Manager. The Bib name can be entered once, that of a friend or a relative, non-transferable and not eligible for distance changing. The ROC will notify the selected volunteers in detail).

 

b. Key Marshal (91 positions)

Benefits:

- Drinking water, breakfast

- Insurance

- Allowance

- Professional and methodical training from the Vietnam Athletics Federation

- Crew Medal

- Crew Certificate

- Fun Crew Night

- Volunteer's uniform (shirt, tag)

- Equipment/tools to complete the task

- Shuttle bus to the training session

 

2/Requirements for volunteers

- Enthusiastic, positive attitude and responsible for the assignment

- Passion for volunteering, help and support of runners

- Commitment to join all the training sessions for volunteers (Detailed time in section 3)

- The ROC prioritizes for volunteers who are runners in order to be able to handle situations on the track, and those runners who have volunteer's experience.

- Full vaccination against COVID-19 (the second shot has been administered 14 days or more) by December 19, 2021 and/or a certificate of recovery from COVID-19 within the past 6 months.

 

3/Timelines

3.1 Registration deadline: November 10-24, 2021

3.2 Test:

+ November 25, 2021: The ROC emails the exam test to the candidates

+ November 30, 2021: Deadline for candidates to submit the test

3.3 Announcement of the list of qualified candidates: December 1-4, 2021

3.4 Training (2-3 sessions)

+ Sunday, December 5, 2021 (online): for Grand Marshals and marshals

+ Sunday, December 12 (online): for Grand Marshals and marshals

+ Sunday, December 19 (offline or online): all marshals' groups

3.5 Race Date: December 26, 2021

 

 

4/Contact information

For questions about the recruitment process, please contact the ROC via:

- Inbox at the fan page: https://www.facebook.com/VPBankHanoiMarathon

- Email: hanoi.marathon@dhavietnam.vn

- Hotline: Ms. Trang 085 521 6067; Ms. Hien 035 613 6137

 

Registration form: https://bit.ly/3n1Hj0P

 

The list of qualified candidates will be announced on December 1-4, 2021.

 

THE RACE ORGANIZING COMMITTEE OF

THE VPBANK HANOI MARATHON 2021

---------

Held annually since 2018, the VPBank Hanoi Marathon has become Hanoi’s official race and won recognition to be a member of the Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) since 2019, with a running track standardized by AIMS experts and the Vietnam Athletics Federation. Runners’ results, in addition to be qualified for competing in the 31st SEA Games, are still recognized to qualify for the prestigious Boston Marathon. The VPBank Hanoi Marathon has joined the Age Group Ranking System of Abbott World Marathon Majors, counting from 2022.

---------

Tentative Race Date: December 26, 2021

Website: https://hanoi-marathon.com/

Should you have any question about the VPBank Hanoi Marathon, please email us at: hanoi.marathon@dhavietnam.vn.

---------

The Heritage Race system, owned and organized annually by DHA Vietnam, comprises of the VPBank Hanoi Marathon in October, the Halong Bay Heritage Marathon in November and the Can Tho Marathon - A Heritage Race in December.

#VPHanoiMarathon #VPBankHanoiMarathon #HanoiMarathon #VHM #VPHM #HIHM #HeritageRace #HanoiHeritageMarathon #HanoiInternationalHeritageMarathon #Hanoimarathonheritagerace #ChayPhoCo #MarathonPhoCo #Asia #Vietnam #Hanoi #SouthEastAsia #OldQuarter #Capital #Thebest #ASEAN2020 #IAAF #AIMS #AbbottWorldMarathonMajors #Xtep #XtepVietnam

10.11.2021

 

Contact

© Copyright 2017; Brought to you by DHA Vietnam
Local Registration