Vietnam's Leading Marathon Adds Record-Breaking Prizes for 2021 Race

(Scroll down for English please)

VPBank Hanoi Marathon, giải marathon hàng đầu Việt Nam, sẽ lần đầu trao thưởng cho vận động viên (VĐV) phá kỷ lục giải và kỷ lục cá nhân trong năm 2021.

Vietnam's Leading Marathon Adds Record-Breaking Prizes for 2021 Race

Hai giải “Phá Kỷ Lục VPBank Hanoi Marathon” và “Phá Kỷ Lục Cá Nhân” sẽ chỉ được áp dụng cho cự ly 42 km. Cùng với giải “Phá Kỷ Lục Quốc Gia”, đây là lần đầu tiên trong vòng bốn năm Ban Tổ chức giải công bố các phần thưởng này cho mùa thi đấu 2021 nhằm tạo động lực và hứng khởi cho VĐV luyện tập tăng cường sức khỏe và nuôi dưỡng đam mê với môn chạy bộ đường dài.

Hiện nay, kỷ lục của giải là 2:27:20 cho VĐV nam, do Trịnh Quốc Lượng lập tại VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, và 2:55:42 cho VĐV nữ, do Phạm Thị Hồng Lệ lập tại VPBank Hanoi Marathon 2019.

Giải marathon chuyên nghiệp này là nơi hội tụ các ngôi sao sáng của Đội tuyển Quốc gia, đội tuyển tỉnh, thành và ngành, tập hợp các VĐV Elite trong nước và quốc tế.

Chi tiết của hai giải thưởng cùng các quyền lợi thú vị như sau.

    

GIẢI THƯỞNG PHÁ KỶ LỤC VPBANK HANOI MARATHON

1. Tên giải thưởng: PHÁ KỶ LỤC VPBANK HANOI MARATHON

2. Đối tượng.

 • VĐV Nam hoặc Nữ, mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài thi đấu ở nội dung marathon, tuân theo đúng điều lệ của giải VPBank Hanoi Marathon 2021.
 • Chỉ áp dụng với cự ly 42 km.
 • Chỉ công nhận Phá Kỷ lục VPBank Marathon cho một thành tích cao nhất.

3. Tiêu chí phá kỷ lục: Có thành tích vượt qua thành tích ở nội dung 42 km hiện nay của VPBank Hanoi Marathon

 1. Nam: 2:27:20 do VĐV Trịnh Quốc Lượng lập tại VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020.
 2. Nữ: 2:55:42 do VĐV Phạm Thị Hồng Lệ lập tại VPBank Hanoi Marathon 2019.
 3. Chỉ công nhận Phá Kỷ lục VPBank Hanoi Marathon cho một thành tích cao nhất.

4. Giải thưởng:

 1. Giải thưởng “Phá kỷ lục VPBank Hanoi Marathon” dành cho Nam và Nữ với các phần thưởng theo quy định của BTC.
 2. Đoạt cúp “Phá Kỷ lục VPBank Hanoi Marathon”.

5. Tổ chức xét kỷ lục và công nhận phá Kỷ lục VPBank Hanoi Marathon: BTC giải VPBank Hanoi Marathon 2021.

6. Quyền lợi cho VĐV đoạt giải năm 2021 khi tham gia VPBank Hanoi Marathon mùa giải năm 2022:

 1. Được vinh danh “Phá kỷ lục VPBank Hanoi Marathon” gồm tên, thành tích và ảnh tại khu vực “Bảng Kỷ lục VPBank Hanoi Marathon” từ lúc bắt đầu đến kết thúc mùa giải VPBank Hanoi Marathon 2022.
 2. Được hưởng toàn bộ các quyền lợi ưu đãi như quy định của BTC cho VĐV chuyên nghiệp.

 

XÁC NHẬN PHÁ KỶ LỤC CÁ NHÂN - "NEW PERSONAL BEST"

1. Đối tượng.

 1. VĐV Nam hoặc Nữ, mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài đăng ký cự ly 42 km tại VPBank Hanoi Marathon 2021.
 2. VĐV tuân thủ đúng điều lệ của giải VPBank Hanoi Marathon.

2. Điều kiện để nhận chứng chỉ “New Personal Best”:

 • VĐV cần đăng ký phá kỷ lục cá nhân theo lịch của BTC công bố (Điều kiện bắt buộc).
 • Chỉ áp dụng với cự ly 42 km cho các VĐV đã từng tham gia VPBank Hanoi Marathon, mùa giải 2019 và 2020.
 • Khai báo đầy đủ thành tích tốt nhất đã đạt được tại giải VPBank Hanoi Marathon, mùa giải 2019 và 2020 theo mẫu của BTC.

3. Tiêu chí được xác nhận:

 • Tham gia thi đấu tại VPBank Hanoi Marathon 2021.
 • Tuân thủ đầy đủ và đúng các quy định của Điều lệ giải và Luật chạy bộ hiện hành.
 • Phá kỷ lục cá nhân đã được lưu giữ tại hệ thống của BTC.

4. Giải thưởng và quyền lợi:

 1. Được nhận E-Certificate “New Personal Best”.
 2. Được ghi tên trên bảng vàng “Phá Kỷ lục Cá nhân” trưng bày tại mùa giải VPBank Hanoi Marathon 2022.
 3. Được nhận 01 voucher sử dụng 1 lần, trị giá 200.000 VND để mua BIB cự ly 42 km của bất kỳ giải nào trong hệ thống của Heritage Race khi tham gia mùa giải 2022.
 4. Được ghi nhận kỷ lục trên áo Finisher do nhà tài trợ Xtep thực hiện.

 

The VPBank Hanoi Marathon, Vietnam's leading marathon, will for the first time award breakers of the marathon's records and also personal records in the 2021 season.

The “VPBank Hanoi Marathon Record Breaking Prize” and “New Personal Best" prize will be applied only for the 42-km distance. Along with the "National Record-Breaking Prize", this is the first time in four years that the Race Organizing Committee has announced the rewards for the 2021 race to motivate and inspire runners to practice and improve their health and nurture a passion for long-distance running.

Currently, the marathon's record is 2:27:20 for Men, set by Trinh Quoc Luong at VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, and 2:55:42 for Women, set by Pham Thi Hong Le at VPBank Hanoi Marathon 2019.

The country's professional marathon gathers the brightest stars of the National Team, the provincial, city and sectoral teams, along with Vietnamese and foreign Elite runners.

Details of the two prizes and interesting incentives are as follows.

 

VPBANK HANOI MARATHON RECORD BREAKING PRIZE

1. Prize name: VPBank Hanoi Marathon Record Breaker

2. Runners:

- Men or Women, holding Vietnamese or foreign nationality, competing in the 42-km distance, complying with VPBank Hanoi Marathon 2021's terms and conditions.

3. Record qualification: Reaching an achievement surpassing that of the current VPBank Hanoi Marathon 42-km content.

a. Men: 2:27:20, established by runner Trinh Quoc Luong at the VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020.

b. Women: 2:55:42, established by runner Pham Thi Hong Le at the VPBank Hanoi Marathon 2019.

c. The VPBank Marathon National Record Breaker is recognized only by the highest achievement.

4. Prize:

a. “VPBank Hanoi Marathon record breaking” prizes are available for men and women, with rewards in line with the ROC's regulations.

b. Winning the “VPBank Hanoi Marathon record breaking” cup.

5. Organization for record examination and recognition of breaking the VPBank Hanoi Marathon record: The ROC of the VPBank Hanoi Marathon 2021.

6. Benefits for 2021 winners when participating in the VPBank Hanoi Marathon 2022:

a. Honored as “VPBank Hanoi Marathon Record Breaker”, including name, achievement and photo in the area “Board of VPBank Hanoi Marathon records” from the start to the end of the VPBank Hanoi Marathon 2022.

b. Enjoy all preferential benefits as per the ROC's regulations for professional runners.

 

"NEW PERSONAL BEST" - CERTIFICATE OF BREAKING PERSONAL RECORDS

1. Runners:

a. Men or Women, holding Vietnamese or foreign nationality, registering the 42-km distance at the VPBank Hanoi Marathon 2021.

b. Runners comply with the VPBank Hanoi Marathon's terms and conditions

2. Conditions to qualify for the “New Personal Best” certificate:

- Runners need to register for breaking personal records in line with the schedule announced by the ROC (mandatory).

- Applicable only to the 42-km runners who have participated in the VPBank Hanoi Marathon in 2019 and 2020.

- Runners make full declaration of their best achievements reached at the VPBank Hanoi Marathon in 2019 and 2020 in the ROC's form.

3. Criteria to be certified:

- Having competed in the VPBank Hanoi Marathon 2021.

- Having fully and correctly complied with the marathon's terms and conditions as well as the existing rules on running.

- Have broken the personal record stored in the ROC's system.

4. Prize and benefits:

a. Receive a “New Personal Best” E-Certificate.

b. Have name written on the “New Personal Best” leaderboard displayed at the VPBank Hanoi Marathon 2022.

c. Receive 01 single-use voucher worth VND 200,000 to buy a Bib for the 42-km distance of any marathon in the Heritage Race system in 2022.

d Have the record printed on sponsor Xtep's Finisher T-shirt.

 

Held annually since 2018, the VPBank Hanoi Marathon has become Hanoi’s official race and won recognition to be a member of the Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) since 2019, with a running track standardized by AIMS experts and the Vietnam Athletics Federation. Runners’ results, in addition to be qualified for competing in the 31st SEA Games, are still recognized to qualify for the prestigious Boston Marathon. The VPBank Hanoi Marathon has joined the Age Group Ranking System of Abbott World Marathon Majors, counting from 2022.

Race Date: October 24, 2021

Should you have any question about the VPBank Hanoi Marathon, please email us at: hanoi.marathon@dhavietnam.vn

 

28.06.2021

Contact

© Copyright 2017; Brought to you by DHA Vietnam
Local Registration