5-km Run

START: 59 Dinh Tien Hoang street (In front of Ba Kieu Temple)
FINISH: In front of King Ly Thai To statue, 73 Dinh Tien Hoang street

Starting Time: 07:00 a.m.

COURSE
(Right click to zoom in the map)

 

59 Đinh Tiên Hoàng - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Tràng Tiền - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Quang Trung - Nhà Chung - Nhà Thờ - Hàng Trống - Lê Thái Tổ - Hàng Khay - 73 Đinh Tiên Hoàng (In front of King Ly Thai To statue)

 

5-km Fun Run


Contact

© Copyright 2017; Brought to you by DHA Vietnam
Local Registration